Ostukorv on tühi
Ostukorv
0
  • Otsing
  • Sulge otsing
  • 0
    Ostukorv
Paie�ka

Kaupade tagastamine ja vahetamine

1.  Kaupade tagastamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 22. juuli 2014 määrusega nr 738 (Žin., 2014, nr 2014-10565) kinnitatud jaekaubanduse reeglitele.
2.  Soovides kaupa tagastada või vahetada, saab ostja seda teha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kauba ostjale kättetoimetamise päeva, teavitades müüjat e-posti teel ja täites spetsiaalse kaupade vahetamise-tagastamise vormi, näidates seal ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused.
3.  Raha kantakse ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tagastava toote ja nõuetekohaste tagastamisdokumentide saamise päeva.
4.  Kaupade tagastamisega seonduvaid kulusid ostjale ei hüvitata (v.a juhul, kui tegemist on praak või katkise kaubaga).
5.  Kauba tagastamiskulud kannab ostja.
6.  Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis, kasutamata ja rikkumata, sama komplektsusega, nagu ostja selle sai, ning kaubandusliku välimusega (kahjustamata etiketid jne) (seda punkti ei kohaldata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup). Kauba tagastamisel tuleb esitada selle ostudokument.
7.  Müüjal on õigus ostja poolt tagastatavaid kaupu mitte vastu võtta, kui ostja ei pea kinni 2., 3. ja 5. punktis sätestatud tagastustähtaegadest ja -tingimustest. Ostja poolt tagastatavat kaupa hinnatakse, kas see on tagastatud ülalloetletud tingimustest kinni pidades. Kui tingimusi ei täidetud, siis raha ei tagastata. Niisugusel juhul lepitakse kauba kohaletoimetamise või kättesaamise osas kokku individuaalselt.
8.  Saadud vale kauba ja/või ebakvaliteetse kauba tagastamisel kohustub müüja niisuguse kauba vastu võtma ja selle mõistliku aja jooksul analoogse sobiva kauba vastu vahetama.
9.  Juhul, kui müüjal ei ole vahetamiseks sobivat kaupa, tagastatakse ostjale tema poolt tasutud summa, kaasa arvatud ka tasu kättetoimetamise eest.