Ostukorv on tühi
Ostukorv
0
 • Otsing
 • Sulge otsing
 • 0
  Ostukorv
Paie�ka

PRIVAATSUSPOLIITIKA ÜLDINFO

Käesolevadprivaatsussätted on koostanud UAB P. Markevičius ir Ko,äriregistrikood 124552531, juriidiline aadress Uosio g. 10, LT-50133Kaunas, Leedu, e-posti aadress info@e-maare.ee (edaspidi"Valdaja"), kes töötleb veebilehtedel www.e-maare.ee külastajate ja teiste nende veebilehtedega seotudandmesubjektide isikuandmeid ning kellele andmesubjektid on andnudõiguse isikuandmete töötlemiseks.


Valdajajätab endale õiguse Privaatsuspoliitikat igal ajal toimetada jamuuta, seega soovitame käibivaid privaatsussätteid regulaarselt ülevaadata, et oleksite viimase versiooniga kursis. Käesolevadprivaatsussätted on avaldatud ettevõtte veebilehel. Registreeritudkliente teavitatakse nende konto kaudu Privaatsuspoliitikamuudatustest.


Veebilehekülastajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt kehtivaleseadusandlusele ning andmete kaitseks sobivate tehniliste jaorganisatoorsete meetmete kaudu.


Valdajakasutab kogutud isikuandmeid andmesubjekti loal ja üksnesPrivaatsuspoliitikas esitatud eesmärkidel. Isikuandmeid ei edastataei tasu eest ega tasuta kolmandatele isikutele, välja arvatudPrivaatsuspoliitikas väljatoodud erijuhtudel. Isikuandmeid võibkolmandatele isikutele edastada üksnes teenuse osutamiseksvältimatutel põhjustel nagu tellimuse täitmine jne. Näitekskullerteenusega kauba tellimisel jagatakse kliendi isikuandmeidkullerteenuse osutajaga.


Veebilehelleidub linke Valdajale mittekuuluvatele veebilehtedele. Valdaja eivastuta nende veebilehtede privaatsuspoliitika eest, seega soovitameTeil viia end kurssi iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikagaeraldi.


KÜPSISTEKASUTAMINE VEEBILEHE KÜLASTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLUSES

Küpsised

Seeveebileht kasutab “küpsiseid” (ingl.k. cookies)ehk väikseid tekstifaile, mis salvestuvad Teie seadme (näiteksarvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse) veebibrauserisse, kuiveebilehte sirvite.

Kasutameveebilehel küpsiseid järgmistel põhjustel:

 • veebilehe korrektse funktsioneerimise tagamiseks;

 • veebilehe optimaalse kiiruse ja turvalisuse tagamiseks;

 • veebilehe ja selle alalehtede liiklusest ülevaate saamiseks, veebilehe külastajate liikluse analüüsiks (külastuste aeg ja koht, brauseritüübid ja ekraanisuurused) – selle info alusel muudame veebilehte järjepidevalt paremaks ja kliendi ootustele vastavamaks;

 • Teie kliendikontole sisselogimise võimaldamiseks.

 • Valdaja kasutab järgmisi küpsisetüüpe: • TÜÜP

NIMETUS

FUNKTSIOON

KEHTIVUSE AEG

Sessiooniküpsised


_gatCMSESSIDXCookiesAgree
CookiesLevelxSisselogimise kiirendamine

Kasutaja sessiooni toetamine

Külastajalt küpsiste kasutamise kohta pärimine

Külastaja aktsepteeritud küpsiste määratlemineVeebilehe külastuse lõpuni

Püsivad küpsised

_ga


Google Analyticsi küpsisfail külastajate identifitseerimiseks

2 aastat_gid

Google Analyticsi küpsisfail külastajate identifitseerimiseks

24 tundiKüpsisfailidesalvestamist saab takistada veebibrauseri seadetes.Kui Te ei sooviveebilehtede küpsiseid saada, muutke oma veebibrauseri seadeid nii,et brauser Teilt küpsiste kasutamise kohta igal korral eraldi küsiksvõi küpsised automaatselt ära kustutaks. Seadeid tuleb muuta igasveebibrauseris ja igas seadmes eraldi.

Küpsistekeelamise või nende kasutamise limiteerimise korral ei pruugivajalikud teenused korralikult töötada ning veebilehefunktsionaalsus võib muutuda kehvemaks.

Rohkeminfot küpsisfailide, nende toimimispõhimõtete ja seadete kohtaleiate aadressilhttp://www.allaboutcookies.org.


E-POEKLIENTIDE ISIKUANDMEDValdajae-poest ostude sooritamiseks peab klient veebilehel registreerumaning tutvuma e-poe ostutingimustega.Registreerimisel nõutavaid isikuandmeid kasutatakse tellimustetäitmiseks (Valdajal on legitiimne huvi kliendikommunikatsiooni ningostu-müügilepingu tõestamiseks). Lisaks registreerimiselnõutavatele isikuandmetele säilitab Valdaja samal seaduslikulalusel Teie ostuajalugu: ostetud kaubad, nende hind, maksemeetod ja–kuupäev, tarnemeetod ja –kuupäev).

Registreerimiselnõutud e-posti aadressi kasutatakse turunduslikel eesmärkidel, etsaata Teile infot Valdaja pakutavate kaupade, teenuste ja kampaaniatekohta ning muud praktilist infot, välja arvatud siis, kui teavitatemeid registreerimise ajal, et ei luba oma isikuandmeid turunduslikeleesmärkidel kasutada. Rohkem infot isikuandmete kasutamise kohtaturunduslikel eesmärkidel leiate Privaatsuspoliitika lõigustOTSETURUNDUS.

Tellimustekorrektseks täitmiseks nõuame kliendilt registreerumise käiguskorrektseid isikuandmeid. Teil on võimalik kliendikontole sisselogides oma isikuandmeid vaadata ja muuta. Palunveenduge iga kord enne uue tellimuse sooritamist, et Valdajakäsutuses olevad Teie isikuandmed on õiged ja korrektsed. Valdajaei võta vastutust juhtudel, kus ebakorrektsete andmete esitamisetõttu lekivad isikuandmed kolmandate osapoolte käsutusse, kui kaupei jõua seetõttu Teieni või kui sellel põhjusel esineb muidebamugavusi.Ebakorrektsete andmete tõttu tekkinud kahjud ei kuulu hüvitamisele.

Registreerunudklientide isikuandmeid jagatakse tarneteenuse pakkujatega, pankadega,mille kaudu toimub ostude eest tasumine, ning Valdaja heaks töötavateandmetöötlusüksustega (Valdaja palgatud infosüsteemideadministraatorid ja turundusteenuste agentuurid).

Tevõite oma registreeritud konto igal ajal tühistada, teavitades meidoma soovist e-posti aadressil info@e-maare.ee.Teie konto kustutatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alateskinnituse saatmisest Teie tühistamissoovi täitmise kohta ning kuikonto on kustutatud, teavitatakse Teid sellest e-posti teel.

E-kaubanduseeesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse 5 aastat pärastTeie viimast ostu e-poest. Kui Te e-poest 5 aasta jooksul oste eisoorita, kustutatakse Teie konto ning kontoga seotud isikuandmedhävitatakse. Teie konto kustutamise kavatsusest teavitatakse Teid 5päeva enne plaanitud kustutamist.


LOJAALSUSPROGRAMMIKLIENTIDE ISIKUANDMED

Kuiolete saanud püsikliendi staatuse, osalete Valdajalojaalsusprogrammisja Teie kohta käivad lojaalsusprogrammi reeglid.

Püsikliendistaatusesaamiseks ning Valdajalt toodete ostmiseks soodsamate hindadega,peate esitama Valdajale registreerumisel järgmised isikuandmed:nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja postiaadress.Lojaalsusprogrammis osalemiseks ei tule teil avaldada muidisikuandmeid. Lisaks esitatud isikuandmetele töötleb Valdaja kapüsikliendi staatuses sooritatud ostude ajalugu: ostetud kaubad,nende hind, isiklikud allahindlused, tellimuste kuupäevad,maksemeetodid ja –kuupäevad, tarnemeetodid ja –kuupäevad.Lojaalsusprogrammis osalejate isikuandmeid töödeldakse seaduslikulalusel ning lojaalsusprogrammi lepingu täitmise eesmärgil.

Teieisikuandmeid kasutatakse üksnes Teile allahindluste pakkumiseks jateistel turunduslikel eesmärkidel. Kui Te ei soovi saadapüsiklientidele mõeldud turunduslikke teavitusi ja infot, märkigeregistreerumisel ”lisainformatsiooni” osas, et Te ei nõustu omaisikuandmete kasutamisega turunduslikel eesmärkidel.

Lojaalsusprogrammieesmärkidel kasutatavaid isikuandmeid jagatakse Valdaja heakstöötavate andmetöötlusüksustega (veebilehe administraatorid,infosüsteemide administraatorid ja turundusteenuste agentuurid).

Tevõite lojaalsusprogrammist igal ajal väljuda, teavitades meid omasoovist e-posti aadressil info@e-maare.ee. Lojaalsusprogrammi jaoks kasutatavad isikuandmed kustutataksehiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates kinnituse saatmisest Teieväljumissoovi täitmise kohta ning kui Teie andmed on kustutatud,teavitatakse Teid sellest e-posti teel.


OTSETURUNDUS

Igaveebilehe külastaja saab tellida oma e-posti aadressile Valdajakaupade, teenuste ja kampaaniate ning muu praktilise kohta käivaduudised (ehk liituda uudiskirjaga).

Sooritadese-poest ostu või liitudes lojaalsusprogrammiga, lisatakse Teieandmed Valdaja uudiskirja tellijate andmebaasi, välja arvatud juhul,kui märgite registreerumisel, et ei soovi saada Valdajaltturunduslikke teavitusi.

Niiuudiskirja tellijad kui ka e-poest oste sooritanud registreerunudkliendid võivad Valdaja uudiskirjast igal ajal loobuda, klikkidesuudiskirjas loobumise lingile või teavitades meid omaloobumissoovist e-posti aadressil info@e-maare.ee


VIDEOSALVETUS

Valdajafüüsiline kauplus asub aadressil Uosio g. 10, Kaunas, Leedu ningselle territooriumil kasutatakse videomonitooringut. Videopiltimonitooritakse Valdaja vara ning töötajate turvalisuse tagamiseks.Videoandmete töötlemise seaduslik alus on Valdaja legitiimne huviniisuguste kahjude vältimiseks, mida põhjustaksid varade kadu võitöötajate ebapiisav turvalisus.

Kaameratevaateväljas olevad alad on markeeritud visuaalsete vahenditega, niiet videoga monitooritavasse alasse sisenemine on andmesubjektideleteada.

Ettevõtteterritooriumi ja tegutsemispaiku monitooritakse reaalajas ningpildilist infot ei salvestata, mistõttu me ei saa tulla vastusoovidele pildiliste andmete nägemiseks.


TÖÖTAJATEJA TÖÖLE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMED

KõikideValdaja ettevõttesse tööle kandideerijate isikuandmeid kasutabValdaja ainult töötajate valiku ja värbamisprotsessi eesmärkidel,tuginedes oma legitiimsele huvile leida pakutavatele ametikohtadelesobivad ja nõuetele vastavad töötajad.

Lisaksneile värbamisprotsessis kasutatavatele isikuandmetele, mida esitabValdaja ettevõttesse tööle kandideeriv kandidaat, võib Valdajakoguda ka muid kandidaadi kohta käivaid avalikke andmeid, näiteksinternetis avalikku infot või kandidaadi sotsiaalmeediakanaliteprofiilidel (näiteks LinkedIn, Facebook, Twitter) avaldatud infot.Valdaja võib kontrollida kandidaadi CV-s võisotsiaalmeediakanalites esitatud infot kandidaadi kvalifikatsiooni,professionaalsete oskuste või omaduste kohta.

Kandidaadiesitatud ja Valdaja poolt iseseisvalt kogutud kandidaadi kohta käivatinfot säilitatakse 4 kuud pärast ametikoha täitmist töötajaga.Kandidaadi isikuandmeid säilitatakse ettevõttes pikemalt ainultkandidaadi isiklikul loal. Kui kandidaadi isikuandmete säilitamiseluba ei pikendata nii kandidaadi kui ka Valdaja poolt pärast 4 kuumöödumist ametikoha täitmisest, siis kandidaadi kohta käivadandmed hävitatakse.


INFOÕIGUSTE KOHTA

Kõigilisikutel, kelle isikuandmed on Valdaja käsutuses, on järgmisedõigused: • Õigus tutvuda Valdaja käsutuses olevate enda isikuandmetega

Registreerunud e-poe kasutajad pääsevad oma isikuandmetele ligi ning saavad neid muuta, logides sisse oma kliendikontole. Muudel juhtudel tuleb isikuandmetele ligipääsu ja muudatusi nõuda kirjaliku nõudega, mis tuleb saata kas Valdaja postiaadressile või e-posti aadressile info@e-maare.ee (viimasel juhul tuleb avaldus kinnitada digiallkirjaga).

 • Õigus nõuda valede või ebatäpsete isikuandmete korrigeerimist

 • Õigus nõuda administraatorilt isikuandmete töötlemise peatamist, kuni isikuandmete õigsus on verifitseerimisel, kui andmesubjekti huvid seisavad andmeid töötleva Valdaja legitiimsest huvist kõrgemal või kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, ent andmesubjekt keeldub oma isikuandmete kustutamisest

Seda õigust saab kasutada, esitades kirjaliku nõude kas Valdaja postiaadressile või e-posti aadressile info@e-maare.ee (viimasel juhul tuleb avaldus kinnitada digiallkirjaga). Kui nõue rahuldatakse, lõpetatakse isikuandmete töötlemine hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast nõude kättesaamist ja rahuldamist.


 • Õigus andmete kontrollimisele

Seda õigust saab kasutada, esitades kirjaliku nõude kas Valdaja postiaadressile või e-posti aadressile info@e-maare.ee (viimasel juhul tuleb avaldus kinnitada digiallkirjaga). Kui nõue on põhjendatav, esitab Valdaja Teile või Teie volitatud kontrolliüksusele Teie kohta käivad isikuandmed arvutil loetavas vormis hiljemalt 30 päeva jooksul pärast nõude kättesaamist.

 • Õigus isikuandmete töötlemisest keeldumisele


Registreeritud e-poe kliendid ja lojaalsusprogrammis osalejad võivad keelduda oma isikuandmete kasutamisest turunduslikel eemärkidel ning loobuda uudiskirjast, klikkides uudiskirjas loobumise lingile või avaldada selleks soovi e-posti aadressil info@e-maare.ee. Kõigil muudel juhtudel otsustatakse isikuandmete töötlemise lõpetamine sõltuvalt sellest, kas andmesubjekti huvid seisavad kõrgemal Valdaja legitiimsest huvist.

 • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist


Isikuandmete kustutamist saab nõuda, esitades kirjaliku nõude kas Valdaja postiaadressile või e-posti aadressile info@e-maare.ee (viimasel juhul tuleb avaldus kinnitada digiallkirjaga). Valdaja kustutab nõude esitanud isiku kohta käivad andmed 30 päeva jooksul alates nõude kättesaamisest või keeldub nõude rahuldamisest, tuues kirjalikult välja keeldumise põhjused.

 • Õigus pöörduda kõrgemalseisva institutsiooni poole


Seda õigust võib kasutada Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumiseks mis tahes isikuandmete töötlemist puudutavas küsimuses.

! Kui kasutate oma õigust kirjaliku nõude esitamiseks Valdaja ettevõttele, tuleb nõudele lisada notariaalselt kinnitatud isikut tõendava dokumendi (pass või ID-kaart) koopia.KONTAKTID

KuiTeil on küsimusi või probleeme seoses isikuandmete privaatsusega,võtke meiega ühendust ja me aitame Teid:

Peakontor Kaunases:
Uosio g. 10, 50133 Kaunas, Leedu
Tel. nr. +370 37 407 999
Fax. +370 37 406 660

E-post: info@e-maare.ee