Ostukorv on tühi
Ostukorv
0
  • Otsing
  • Sulge otsing
  • 0
    Ostukorv
Paie�ka

Kaupade kättetoimetamine

1.  Müüja toimetab kaubad kohale Leedu (välja arvatud Kuršių Nerija), Läti ja Eesti territooriumile.
2.  Ostja, kes on tellimise ajal valinud kaupade kättetoimetamise teenuse, kohustub esitama kaupade täpse kättetoimetamisaadressi, postiindeksi, kontakttelefoni numbri ja muu täiendava informatsiooni (trepikoja kood jms).
3.  Ostja kohustub kaubad isiklikult vastu võtma. Juhul, kui ostja ei saa kaupu ise vastu võtta, aga kaubad on siiski näidatud aadressile kohale toimetatud, ei ole ostjal õigust müüjale kaupade kättetoimetamise osas pretensioone esitada.
4.  Ostja kohustub võtma kaubad vastu järgmisel päeval pärast teate saamist, et saadetis talle kätte toimetatakse. Kui ostja saadetist vastu ei võta, teostatakse korduv kättetoimetamine. Müüjal on õigus ostjalt korduva kättetoimetamise eest tasu küsida, kui ta on selle kättetoimetamise tõttu lisakulusid kandnud.
5.  Kaubad toimetab kätte müüja volitatud esindaja (kuller) või see tarnitakse pakiautomaati, olenevalt missuguse kättetoimetamisviisi ostja valinud on.
6.  Müüja toimetab kaubad ostjale kohale kaupade kirjeldustes ära toodud tähtaegadest juhindudes. Erandjuhtudel võib kaupade kättetoimetamine müüjast sõltumatute ettenähtamatute asjaolude tõttu hilineda. Niisugusel juhul kohustub müüja viivitamatult ostjaga ühendust võtma ja kaupade kättetoimetamise tingimused kooskõlastama.
Müüja on igal juhul vaba vastutusest kaupade kättetoimetamistähtaegade rikkumise eest juhul, kui kaubad on jäänud ostjale kättetoimetamata või on toimetatud kätte valel ajal ostja enese süül või müüjast sõltumatutel asjaoludel.
7.  Kättetoimetamise hind sõltub tellitud kaupade kaalust, mahust ja mõõtmetest. Ostja on kohustatud müüjat viivitamatult teavitama, kui saadetis on tarnitud muljutud või muul moel kahjustatud pakendis, kui saadetises on kaupu, mida ei ole tellitud, kaupade hulk ei lange tellituga kokku või ei ole kaupade komplektsus täielik.
8.  Juhul, kui ostja on kaupade kättetoimetamisel märganud pakendi kahjustusi, on ta kohustatud kulleri poolt esitatavale saadetise kättetoimetamisdokumendile vastava märkuse tegema või nende rikkumiste kohta eraldi akti koostama. Seda on ostja kohustatud tegema kulleri juuresolekul. Juhul, kui nii ei tehta, on müüja vaba vastutusest ostja ees kaupade kahjustuste osas, mis on seotud rikutud pakendiga, mida ostja ei ole kulleri kättetoimetamisdokumendis ära märkinud.
9.  Ostja ei saa oma äranägemise järgi kaupade kättetoimetamisaadressi muuta, kui saadetis on juba välja saadetud. Juhul, kui kättetoimetamiskohta muudetakse isiklikul kokkuleppel kulleri või muu kättetoimetamisteenust osutava teenistusega, ei ole müüja saadetiste kättetoimetamistähtaegadest kinni pidamise eest vastutav ning tal on õigus nõuda ostjalt täiendavat tasu lisakulutuste eest, mis on põhjustatud omavolilisest kliendi kättetoimetamisaadressi muutmisest pärast saadetise välja saatmist (kantud kulud võidakse katta, väljastades ostjale täiendava arve või tasaarvestusega tagastatavate kaupade summast).